املاک واحد جوین (اهدائی)

6000 مترمربع در محله ی قدرآباد

به مرکزیت واحد سبزوار