رشته های مصوب

کارشناسی :

 • مهندسی برق کنترل
 • مهندسی برق مترو
 • مهندسی برق مخابرات
 • مهندسی کامپیوتر سخت افزار
 • مهندسی عمران
 • مهندسی شهرسازی
 • حسابداری
 • مداریت امور بانکی
 • صنایع قند

کاردانی پیوسته :

 • صنایع قندسازی
 • حسابداری
 • کودکیاری  (مربی بهداشت مدارس)
 • امور بیمه
 • نقشه کشی عمومی
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • نقشه برداری
 • نقشه کشی معماری
 • کارهای عمومی ساختمان
 • اجرای ساختمان های بتونی
 • تأسیسات حرارتی مرکزی و تهویه
 • ساخت و تولید ، ماشین ابزار

به مرکزیت واحد سبزوار